Jiří Schneider

děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU, akademický pracovník

Újezd u Tišnova

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.