Tomáš Havlíček

autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb

Brno

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.