Měníme naše školství, abychom opravdu mohli být „Silicon Valley“ a přitahovat špičkové experty

Jižní Moravě a především Brnu se někdy přezdívá „Silicon Valley“, v narážce na světové centrum počítačového a technologického průmyslu ve Spojených státech. Svá výzkumná a technologická centra má dnes v našem kraji už řada místních i nadnárodních firem a Brno je navíc sídlem hned několika špičkových univerzit a vysokých škol. Jak se jihomoravské Silicon Valley rozvíjí, láká také špičkové experty, pracovníky a studenty ze zahraničí, a právě díky mezinárodní spolupráci nabývá náš region světového významu.

„Jenže vědecké a technické zázemí není všechno – pokud opravdu máme ambici být středoevropským Silicon Valley a přitahovat odborné pracovníky z celého světa, musíme tomu uzpůsobit i zázemí občanské,“ domnívá se náš kandidát a předseda jihomoravských Zelených Matouš Vencálek.Stále podle něj přetrvávají například jazykové bariéry při komunikaci s úřady a na rostoucí počty cizinců v kraji nejsou připraveny ani naše školy. „Za prací či studiem k nám řada lidí přijíždí i s rodinami a v našich školách tak stoupá počet dětí s odlišným mateřským jazykem – v uplynulém školním roce jich byly bezmála čtyři tisíce, což představuje meziroční nárůst o více než osm procent. Jihomoravské školy však mnohdy na práci s takovými dětmi nejsou připravené.“ To se Vencálek snaží měnit z pozice člena Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady Jihomoravského kraje. Pomoc a servis těmto dětem a jejich rodičům se mu podařilo prosadit do krajského dlouhodobého záměru vzdělávání: „Když jsme dostali k připomínkování materiál s názvem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020–2024, zjistil jsem, že je v něm tento problém sice popsán, ale neobsahuje vůbec žádná opatření, jak jej řešit. Na základě mých připomínek pak byla konkrétní opatření do dokumentu doplněna a kraj tak nyní má např. poskytovat těmto žákům a jejich rodičům formou specializovaných webových stránek informace o vzdělávacích možnostech, rozšiřovat nabídku kurzů pro pedagogy a zavádět další podpůrná opatření. Vzniknout by také měla podrobná analýza možností systémové podpory těmto dětem a jejich rodičům,“ popisuje Vencálek.


Jedním dechem ale dodává, že se naše školství potýká s celou řadou problémů, na jejichž řešení by se rád v krajském zastupitelstvu zaměřil: „Kraj nemůže zreformovat celý náš zastaralý systém vzdělávání, má však nástroje, jak posouvat dopředu alespoň něco – chci, aby se kraj například zaměřil na snižování regionálních rozdílů v kvalitě vzdělávání, které vedou mj. k vylidňování částí našeho kraje a k prohlubování ekonomických a sociálních rozdílů mezi městy a venkovem, aby podporoval zavádění inovativních vzdělávacích programů, aby více podporoval mezioborové vzdělávání a mobilitu studentů či aby pedagogové a ředitelé nebyli zatěžováni zbytečnou administrativou a tak dále. Přál bych si, aby se Jihomoravský kraj stal inkubátorem nejen technologických firem, ale také změn ve školství, které pak přijme za své celá republika,“ uzavírá Vencálek.Foto: Jiří Salik Sláma, pixabay

285 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.