Naše desatero pro kraj

1. Spolu pro zdravou krajinu a udržitelné klima

Vyprahlá krajina, vysychající studny, ale také záplavy, stejně jako úmorná vedra v ulicích měst. Úbytek včel a dalšího hmyzu či ptáků – to vše je důsledkem špatného hospodaření s půdou i s vodou, venkovskou i městskou krajinou. Vytvoříme z jižní Moravy první klimaticky neutrální kraj v republice. Přispějeme k Evropské zelené dohodě, abychom omezili dopady globální změny klimatu, jež ohrožuje budoucnost nás všech.

2. Spolu proti krizi

Všichni se nacházíme v nové a nezvyklé situaci. My ale nepanikaříme, vážíme si naší svobody, jsme zodpovědní. Rozhodujeme se na základě vědeckých poznatků a odborných stanovisek, naše činy jsou promyšlené. Jsme v tom všichni SPOLU.

3. Spolu pro dostupné bydlení

Bez bydlení život není. Právo na bydlení a odpovídající životní úroveň je základním lidským právem. Na jižní Moravě ještě dnes vyrůstají některé děti v podmínkách, které jsou běžné spíše ve třetím světě. Majitelé plesnivých ubytoven tahají z chudých rodin dávky na bydlení, které platíme my všichni. Nedává to žádný smysl – lidsky ani ekonomicky.

4. Spolu pro kvalitní vzdělávání

Chceme vzdělávání, které bude skutečně připravovat na život ve 21. století. Svými metodami výuky i hodnocení bude především motivující, naši učitelé budou kvalitně připraveni i ohodnoceni a nebudou zatěžováni zbytečnou administrativou. Využijeme zkušeností z covidové krize, tak abychom byli na podobná ohrožení příště připraveni.

5. Spolu pro moderní veřejnou dopravu

Základním pilířem kvalitního dopravního systému je rychlá, bezpečná a pohodlná veřejná doprava, především ta kolejová. A to jak v rámci regionu, tak i přes jeho hranice.

6. Spolu pro lepší péči

Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak dobře se dokáže postarat o ty nejslabší. Budeme proto pracovat na tom, aby sociální péče v kraji byla lépe dostupná, lépe financovaná, ohodnocená a propojená se zdravotní péčí.

7. Spolu pro kvalitní kulturu

Kultura je dědictvím, o něž máme povinnost pečovat a které chceme pomoci rozvíjet. Jižní Morava oplývá bohatstvím tradic, památek, možností kulturního vyžití – využijme toho.

8. Spolu pro přívětivější úřad a lepší správu

Komunikace s úřady v 21. století musí být rychlá, efektivní a pohodlná. Co nejvíce úkonů by také mělo být možné řešit elektronicky.

9. Spolu pro sousedství bez hranic

Díky unikátní poloze se na Moravě po staletí setkávaly rozmanité kulturní vlivy, tato pestrost je naším bohatstvím. Považujeme proto za samozřejmé udržovat dobré vztahy a úzce spolupracovat nejen s ostatními kraji a našimi sousedy ze Slovenska a Rakouska, ale i se všemi dalšími evropskými státy a regiony. Krajské ani státní hranice by neměly tvořit hranice v našem myšlení.

10. Spolu pro podporu sportu

Sport je důležitou součástí života. Sport a pohybově aktivní životní styl jsou skvělou formou prevence různých civilizačních nemocí včetně obezity a pomáhají předcházet vzniku nežádoucích sociopatologických jevů.

Celý program najdete ZDE.

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.