Kdo jsme

SPOLU máme odvahu pojmenovávat problémy jižní Moravy. SPOLU máme odvahu spojit se do široké koalice, která dokáže tyto problémy řešit.


Jsme s vámi zajedno, že už dál nelze tříštit demokratické liberální síly, plýtvat energií a důvěrou voličů a hazardovat s vašimi hlasy. Problémy našeho kraje nejsou pravicové nebo levicové, týkají se nás všech. Místo ideologických sporů vám tedy nabízíme program přinášející konkrétní řešení věcí, které náš kraj nejvíce vysilují, což jsou zejména dopady klimatické změny, tedy extrémního sucha a výkyvů počasí. Našimi prioritami jsou dále dostupné a kvalitní vzdělávání, funkční sociální politika, efektivní a přívětivá veřejná správa, moderní infrastruktura a veřejná doprava. Chceme zkrátka společně s vámi rozvíjet kraj, který bude rychle reagovat na ekonomickou situaci v zemi, který bude vlídný ke svým občanům – mladým, starým, úspěšným i těm, kteří se neobejdou bez pomoci. Náš kraj je skvělým a vyhledávaným místem pro život a je naší povinností tuto jeho kvalitu udržet a rozvinout.

Všichni jsme si v minulých měsících na vlastní kůži vyzkoušeli, jak rychle se všechno může změnit a jak zásadní je okamžitá a bezvýhradná spolupráce. Proto se vám představujeme SPOLU, jako skupina lidí s hlubokým vztahem a respektem k Moravě, se zkušenostmi z komunální politiky, z vedení měst i z práce pro kraj. Spojuje nás touha měnit věci k lepšímu. Pouze SPOLU můžeme čelit komplikovaným výzvám, které nás v nejbližších letech nepochybně čekají.

Jsme SPOLU: jsme TOP 09, Strana zelených, Hnutí Idealisté, Moravské zemské hnutí, LES – ale hlavně jsme jedni z vás. Stejně jako vy žijeme na jižní Moravě, milujeme zdejší přírodu, jsme hrdí na úspěchy průmyslu, technologií a výzkumu, pyšníme se naší kulturou. Ale víme, že pouhá ochrana toho, co nám tady zanechali naši předkové, nestačí. Z povinnosti vůči svým dětem a vnukům chceme kraj rozhýbat a nasměrovat správným směrem – k soudržné moderní společnosti.

1

„Za posledních osm let Brno neuvěřitelně vyrostlo a dnes se uchází o titul Hlavní evropské město inovací 2020. Jsem hrdý na to, že jsem k tomuto úspěchu také mohl přispět.“

starosta města Židlochovice a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart regionu

TOP 09

Jan Vitula

2

„Od roku 1990 se zabývám projekty, které zlepšují kvalitu života a šetří přírodu i peníze lidem. Za proměnu městské části Brno-Nový Lískovec v moderní čtvrť, kde lidé šetří za energie v modernizovaných domech a relaxují v nových parcích, kde se dobře hospodaří s dešťovou vodou a pečuje o zeleň, jsem letos získala cenu Josefa Vavrouška za mimořádný počin v oblasti ochrany životního prostředí.“

starostka městské části Brno - Nový Lískovec, zastupitelka Jihomoravského kraje

STRANA ZELENÝCH

Jana Drápalová

3

„Moravský Krumlov a celé Znojemsko je krásný kus kraje, který potřebuje investice zejména do moderního vlakového spojení s krajským městem. Přesto se i u nás dějí velké věci – zanedlouho otevřeme po důkladné opravě první část zámku v Moravském Krumlově. Velmi mě těší, že se sem po letech vrátí slavná Muchova Slovanská epopej.“

starosta města Moravský Krumlov

TOP 09

Tomáš Třetina

4

„Politika nemůže být pouze ve znamení pragmatických kroků. V moderní společnosti hodnotu člověka neurčuje to, kolik má peněz, ale to, co umí a co dokáže udělat pro ostatní. Prosazuji ideu veřejných služeb, které jsou kvalitní a dostupné široké veřejnosti, především ve školství, zdravotnictví, sociálních službách, hromadné dopravě nebo bydlení.“

předseda Asociace ligových klubů házené a bývalý starosta Tišnova

IDEALISTÉ

Jan Schneider

5

„Město musí být přívětivé pro lidi, kteří v něm bydlí. K tomu velmi přispívá kvalitní veřejný prostor a ochrana zeleně, zejména pak uličních stromořadí. Řešením dopravy není výstavba nových kapacitních silnic, ale rozdělení dopravního proudu rovnocenně mezi řidiče, cyklisty, veřejnou dopravu a chodce, aby každý účastník měl bezpečné a rovnocenné možnosti pohybu po městě. “

místostarosta MČ Brno - Židenice, projektant - autorizovaný inženýr, zastupitel JM kraje

TOP 09

Petr Kunc

6

„Znojemsko od vzniku Jihomoravského kraje před dvaceti roky v mnoha ohledech stále zaostává. S dobrým dopravním spojením s Brnem a Prahou v podobě rychlé a ekologické železnice se věci mohou posunout výrazně vpřed.“

historik a překladatel, zastupitel města Znojma

MORAVSKÉ ZEMSKÉ HNUTÍ

Jiří Kacetl

7

„Brno je moje rodné město. Snažím se proto oživovat jeho historii, paměť a příběhy zdejších lidí a vytvářet tak kontinuální pozitivní vztah k městu. Brno si zaslouží být moderním a liberálním městem s přátelskou atmosférou.“

především brněnský Sokol, který v současnosti předsedá školskému a sportovnímu výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje

TOP 09

Michal Doležel

8

„Dlouhodobě se zabývám vzdělávací politikou i otázkami životního prostředí. Je proto mým cílem, aby naše vzdělávání svou formou i obsahem skutečně odpovídalo 21. století a aby Jihomoravský kraj dovedl zmírňovat příčiny i dopady klimatických změn a dlouholetého nešetrného hospodaření s půdou, vodou či našimi lesy.“

religionista, publicista, předseda Strany zelených v Jihomoravském kraji

STRANA ZELENÝCH

Matouš Vencálek

9

„Na jižní Moravě žijí pracovití, pohostinní a vesměs pozitivní lidé. Je třeba využít tento potenciál pro rozvoj různých oblastí lidské činnosti – u nás převážně vinařství, folklóru a turismu. Ale základem zdravé budoucnosti pro mě vždy bude kvalitní a dynamické školství.“

starostka města Hustopeče, zastupitelka Jihomoravského kraje

TOP 09

Hana Potměšilová

10

„Moje nejmilejší místa jsou u řek. Rád zajdu k řece Svratce v Brně, kde brzy vznikne revitalizační projekt v evropském měřítku. Nebo na hraniční úsek Dyje. Z řeky, kterou dříve lemovaly ostnaté dráty, se dnes stalo místo setkávání. A to jsou změny, které mě hřejí u srdce.“

projektový manažer Povodí Moravy, předseda místní organizace LES v Brně

LIBERÁLNÍ EKOLOGICKÁ STRANA

David Veselý

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.