Jan Schneider

předseda Asociace ligových klubů házené a bývalý starosta Tišnova

Regionální politika nezná levici a pravici, nezná hodné ani zlé politiky. Regionální politika zná pouze společnou práci pro region a pro jeho občany. Spojení TOP 09, Strany zelených, Hnutí Idealisté, Moravského zemského hnutí, Liberální ekologické strany s podporou dalších malých regionálních politických hnutí a iniciativ nám umožňuje prosazovat to, co kraj nejvíce potřebuje. Nastavit účinná opatření v boji proti klimatickým změnám, především suchu, podpořit rozvoj systému vzdělávání a inovací, poskytnout občanům kvalitní veřejné služby zejména v sociální oblasti a ve zdravotnictví, zkvalitnit veřejnou hromadnou dopravu, lépe pečovat o kulturní dědictví v kraji, pomáhat v činnosti neziskovým organizacím, podporovat a rozvíjet kulturu a sport nebo třeba zlepšit poskytování služeb ze strany krajských veřejných institucí. A je toho samozřejmě víc. Abychom mohli dosáhnout společných cílů, aby náš boj za lepší kraj měl smysl, je potřeba jít SPOLU.


Narodil jsem se v roce 1978 v Brně, vyrůstal v Tišnově, vystudoval zde gymnázium a dodnes v tomto městě žiji. V letech 2008–2010 jsem vykonával funkci místostarosty města, do roku 2014 pak funkci starosty města. V letech 2015 a 2016 jsem působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako poradce ministryně pro sport, v roce 2016 jsem byl jmenován ředitelem odboru sportu MŠMT. V letech 2014–2018 jsem byl poradcem předsedy vlády České republiky pro oblast sportu, komunální politiky, státní správy a samosprávy. Spoluzakládal jsem charitativní hudební festival Hudbou pro UNICEF. 


Jsem předsedou Asociace ligových klubů házené ČR, členem Rady Českého svazu házené a členem Pléna Českého olympijského výboru. Zabývám se, jako osoba samostatně výdělečně činná, poradenstvím ve sportu se zaměřením na koncepční dokumenty a dotace obcím a sportovním klubům. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná správa. Jsem ženatý a mám dvě děti.


facebook

telefon: 777 837 883

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.