Jana Drápalová

starostka městské části Brno - Nový Lískovec, zastupitelka Jihomoravského kraje

V politice jsem od devadesátých let. Jako zastupitelka městské části jsem od roku 1998 iniciovala přípravu revitalizace sídliště a regenerace panelových domů a prosadila zapojení nezávislých odborníků z akademického a neziskového sektoru do procesu plánování, realizace a vyhodnocování výsledků. Od roku 2002 působím jako starostka městské části Brno-Nový Lískovec. Podařilo se nám proměnit panelákové sídliště v moderní ekologickou čtvrť, ušetřit domácnostem stovky tisíc korun za teplo a všem tisíce tun CO2, které se díky snížení spotřeby energií v domech, školách a dalších obecních budovách nedostaly do atmosféry. Společně s kolegy jsme obnovili historický park funkcionalistického architekta Čeňka Rullera. Podařilo se nám vybudovat nový Park pod Plachtami s pilotním projektem hospodaření s dešťovou vodou a květnatými loukami a veřejně přístupnými sportovišti. V současné době se věnuji využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika) na obecních budovách. Jsem hrdá, že se po revoluci i u nás v Novém Lískovci obnovila hodová tradice a každoročně pořádáme hody. Před sedmi lety jsme zahájili tradici krojovaných poléskavských plesů a sama jsem si podle dochovaných fotografií ušila kroj.


V krajském zastupitelstvu pracuji v kontrolním výboru, věnovala jsem se kontrole čerpání dotací, kontrole investičních akcí města a smluv na letiště. Ve výboru pro regionální rozvoj se zajímám především o rozvoji cyklistické infrastruktury a o problematiku sucha.


Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou v Brně, fakultu agronomickou. Pracovala jako zootechnička, jako manažerka projektů Regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně. Pracovala jsem na zapojení veřejnosti do přípravy územního plánu města Brna nebo na projektu ochrany a monitorování brněnských studánek.


S manželem máme čtyři vnoučata a věnujeme se sportu, hlavně cykloturistice a volejbalu.


facebook

tel. 721 636 486

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.