Jiří Kacetl

historik a překladatel, zastupitel města Znojma

Do městské samosprávy ve Znojmě jsem jako zastupitel zapojen již čtrnáct roků. V letech 2006 až 2010 jsem pracoval jako neuvolněný městský radní a město Znojmo se tehdy díky našim krokům konečně probralo ze spánku a otevřelo brány cestovnímu ruchu. Kromě toho aktivně dlouhé roky pracuji v Okrašlovacím spolku ve Znojmě či ve Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, jehož hlavním cílem je revitalizace a modernizace ekologické železniční dopravy v tomto koutu země. Velký důraz kladu na podporu kvalitního vzdělávání, bez kterého se žádná společnost nemůže rozvíjet.

Koalice SPOLU pro Moravu svým programem nejlépe splňuje mé představy o tom, jak vést kraj, a je zejména důkazem toho, že se několik politických uskupení dokáže domluvit a táhnout za jeden provaz. A to pro začátek není málo.


Abychom mohli naši otčinu dobře spravovat, a věděli, kam kráčet, musíme poznat, odkud vlastně přicházíme, co již leží za námi, tedy poznat historii Moravy a sousedících zemí. A to je také obsah mé profese historika v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a překladatele. V historii lze nalézt velké množství inspirativních nápadů, jimiž můžeme změnit mnohdy šedivé a problematické jevy současnosti. A že takových neuspokojivých jevů ve veřejném životě naší země přežívá stále mnoho, vysvitne o to zřetelněji, když se vydáme za hraniční čáru s Dolními Rakousy a začneme srovnávat. Jižní Morava byla vždy kromě státoprávní vazby s Čechami pupeční šňůrou hospodářství a kultury propojena právě s Podunajím. A právě ve vzájemné spolupráci a výměně zkušeností s Dolním Rakouskem vidím naši budoucnost a blahobyt.


K Moravě také patří úcta k tradicím, ke spokojenému rodinnému životu, k víře předků. Již prakticky od skončení univerzitního studia (2001) jsem měl na srdci občanskou angažovanost. Správa věcí veřejných totiž není o tom, jak si starší generace poněkud nesprávně z dob totality navykly, nechat „ty nahoře“ vládnout a rezignovat, ne, je to naopak: každý z nás by se podle svých sil a schopností měl snažit přispět do veřejného života, třeba i malým dílem. Chodit do zájmových spolků, účastnit se petičních akcí k problémovým otázkám veřejného života, ozvat se, když je očividné, že se děje nepravost atd.


Možná to bude znít zastarale, ale jihozápadní Morava je moje otčina. Tři ze čtyř mých pradědů odtud pocházeli. Je to cenné dědictví, které každý z nás, dočasných obyvatel, má povinnost udržovat, ušlechťovat a v pořádku předat následujícím generacím. Na Znojemsku, kde od narození žiji a pracuji, se snoubí většina krás této země: na západě, na Vranovsku, dramatická, místy až melancholická kopcovitá krajina s lesy, loukami a hluboce zaříznutými údolími řek a potoků, zatímco na východě, kolem Jaroslavic a Hrušovan, úrodné úvaly s poli, remízky, tu a tam s pahorky a stráněmi porostlými vinohrady. Malý pozemský ráj.


facebook

tel. 604 677 822

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.