Michal Doležel

především brněnský Sokol, který v současnosti předsedá školskému a sportovnímu výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Pokud bych měl říct, na co jsem nejvíc hrdý a co se mi povedlo za dobu, co jsem v politice, pak bych řekl čtyři věci.


Jednak je to návrh zákona, který se podařilo opravdu schválit a který zařadil 8. říjen mezi významné dny České republiky. Tento den je Památným dnem sokolstva a připomíná událost z roku 1942, kdy byli sokolové zatčeni gestapem a deportováni do koncentračních táborů.


Dále je to metodika určená pro střední školy, které zřizuje Jihomoravský kraj, díky které se má výuka dějepisu soustředit na moderní dějiny.


Samozřejmě moc rád jsem za to, že se povedlo díky krajským prostředkům citlivě a kvalitně rekonstruovat vstupní foyer sokolského Stadionu v Brně na Kounicově ulici a že se také vytvořil dotační program určený na tvorbu projektových dokumentací k obnově sokoloven na celé jižní Moravě. Díky tomuto dotačnímu programu se připravují projekty k rekonstrukci celkem na třinácti místech. 


Jako zastupitel Jihomoravského kraje bych i v následujícím období rád pokračoval v započaté práci a soustředil se na kulturní dědictví našeho kraje. Jihomoravský kraj a město Brno mají nesmírné štěstí na kulturní bohatství od folkloru až po památky meziválečné architektury a já bych chtěl, abychom se o ně dovedli starat a opravovat příkladným způsobem. Chtěl bych, aby Jihomoravský kraj s městem Brnem byl moderní a liberální region s přátelskou atmosférou.


tel. 739 570 706

Facebook: https://www.facebook.com/neprizpusobivy.dolezel

Instagram: @Dolezel.cz

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.