Petr Kunc

místostarosta MČ Brno - Židenice, projektant - autorizovaný inženýr, zastupitel JM kraje

Město musí být přívětivé pro lidi, kteří v něm bydlí. K tomu velmi přispívá kvalitní veřejný prostor a ochrana zeleně, zejména pak uličních stromořadí. Řešením dopravy není výstavba nových kapacitních silnic, ale rozdělení dopravního proudu rovnocenně mezi řidiče, cyklisty, veřejnou dopravu a chodce, aby každý účastník měl bezpečné a rovnocenné možnosti pohybu po městě. Rozšiřování pěších zón vytváří živý prostor a podporuje ekonomický rozvoj. Cyklodoprava musí být přirozenou součástí dopravního systému města. Nejzranitelnější jsou chodci, pěší dopravě proto musí být věnována maximální pozornost.

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.